วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี โดย CPA

บริษัท แฟรนไชส์บัญชี จำกัด 


รับทำบัญชี ราคาถูก ไม่ถูกใจยินดีคืนเงิน ปัจจุบันการทำบัญชีและส่งภาษีแก่หน่วยงานของรัฐนั้น มีความยุ่งยากอยู่พอสมควร ถ้าท่านไม่มีความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญทางด้านนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขออาสารับมอบหน้าที่รับทำบัญชีจากท่าน เพื่อความสะดวกสบายและลดภาระการทำงานทางด้านบัญชีและภาษีของท่าน ซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และยื่นแบบภาษี ต่างๆ เราทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จในการจัดทำบัญชี ที่เป็นทียอมรับของหน่วยงานของรัฐ เน้นรับทำบัญชีอย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ จากประสบการณ์การรับทำบัญชีมากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต ,ธุริกจซื้อมาขายไป ,ธุรกิจบริการ ,ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง,ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์,รับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย "ระบบบัญชีสำเร็จรูป Express" ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดทำบัญชีที่ได้รับความนิยมและไว้วางใจจากเจ้าของกิจการ ตลอดจนพนักงานบัญชีเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีผู้ใช้งาน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express จำนวนกว่า 20,000 ราย เป็นบริษัทฯ ที่มีการบริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่ง และมีพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งได้มีการจัดเตรียมพนักงาน บริการให้คำปรึกษาแนะนำกว่า 30 คน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามวิธีการใช้งานตลอดจนถึง ปัญหาในการใช้งานตลอดอายุการใช้งานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :คุณพิสิษฐ์พงษ์
โทรศัพท์ 02-992-4200-1 มือถือ 081-441-4385 

www.accountfranchise.com
บัญชี การบัญชี สอบบัญชี งานบัญชี งานบัญชี ทำบัญชี รับสอบบัญชี รับทำบัญชี บริการงานบัญชี